ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มีนาคม 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 29 มีนาคม 2563


  หน้าแรก     ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(ราคากลาง) 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(ราคากลาง)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(ราคากลาง)  
     ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอยประหยัดจิตร 4 ม.1 (62)ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน ซอยเนินตากัน หมู่ที่ 8 (62)ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายเย็น หมู่ที่ 8 (62)ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนซอยซากุระ หมู่ที่ 11 (62)ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.หัวเนินแยกซ้าย ม.10ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเจริญสุข ม.11ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 แยกซ้าย ม.11ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน ซอยนายลำไย ม.8 (61)ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมทางแยกท่าม่วง หมู่ที่ 2 (61)ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางถนน คสล.ซอยนายอำนวย ม.8 (61)ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางถนน คสล.ซอยบ้านเจ้สาดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.นายจ้อน หมุู่ที่ 8 (61)ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คลส.ซอยดอนศาล ม.1 (61)ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลาง ซอยเตือนใจ ม.8ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนลาดยางสายประหยัดจิตร-เกาะขวางดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอย 9 หมู่ที่ 11ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอยตายาย หมุ่ที่ 11ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 แยกขวา หมู่ที่ 11ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนซอยปูนิ่มเชื่อมซอย 2 ม.11ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอย เทิดไท้ ฯ หมู่ที่ 10ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยหัวเนินแยกซ้าย ม.10ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอย โรงสี หมู่ที่ 10ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางก่อสร้างปรับปรุงถนนสายเนินโพธิ์-บางสระเก้า ม.9ดาวน์โหลด
     ประกาศจ้างเหมาตักดินและขนย้ายดิน ฯ อบต.หนองบัวดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยประหยัดจิตร 3ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอยวงษ์แก้ว ม.1ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอยศุภณัฐอุทิศ ม.1ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้้ำ ม.1ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอยอาจารย์สิริ ม.2ดาวน์โหลด
     โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเนินตากัน ม.8ดาวน์โหลด
     โครงการวางท่อน้ำดิบเพื่อการเกษตรดาวน์โหลด
     โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย 1 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัวดาวน์โหลด
     โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยตายาย หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัวดาวน์โหลด
     โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยหัวเนิน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัวดาวน์โหลด
     โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายเติบ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัวดาวน์โหลด
     โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยลุงช่วย-คลองตะเคียน หมุ่ที่ 9 ตำบลหนองบัวดาวน์โหลด
     โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยหนองซิ่ว ช.ซุ้มประตูวัดทรายงาม ม.2 ตำบลหนองบัวดาวน์โหลด
     โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย หมุ่ที่ 1 ตำบลหนองบัวดาวน์โหลด
     โครงการวางท่อน้ำดิบเพืื่่อการเกษตร หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวดาวน์โหลด
     โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบต.หนองบัวดาวน์โหลด
     โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายหลังเขา หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลหนองลังดาวน์โหลด

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.233.239.102
คุณเข้าชมลำดับที่ 416,660


 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี
Tel : 0-3949-8028  Fax : 0-3949-8029
Email : www.sao-nongbua.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 
adıyaman escort konya escort ordu escort samsun escort eskişehir escort kocaeli escort istanbul escort izmir escort niğde escortmersin escort mardin escort