ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มีนาคม 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 29 มีนาคม 2563


  หน้าแรก     คู่มือประชาชน 
คู่มือประชาชน
คู่มือประชาชน  
     การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดาวน์โหลด
     การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการดาวน์โหลด
     การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ดาวน์โหลด
     การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม.ดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.ดาวน์โหลด
     การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.ดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดาวน์โหลด
     การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดาวน์โหลด
     การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ดาวน์โหลด
     การรับชำระภาษีป้ายดาวน์โหลด
     การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ห้างหุ้นส่วนสามัญฯกิจการร่วมค้าดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ห้างหุ้นส่วนสามัญฯและกิจการร่วมค้าดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ห้างหุ้นส่วนสามัญฯ และกิจการร่วมค้าดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)บุคคลธรรมดาดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)บุคคลธรรมดาดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)บุคคลธรรมดาดาวน์โหลด
     การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39ทวิดาวน์โหลด
     การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39ทวิดาวน์โหลด
     การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39ทวิดาวน์โหลด
     การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39ทวิดาวน์โหลด
     การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถฯ ตามมาตรา 34ดาวน์โหลด
     การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33ดาวน์โหลด
     การขอใบรับรองการก่อสร้างฯ ตามมาตรา 32ดาวน์โหลด
     การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22ดาวน์โหลด
     การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21ดาวน์โหลด
     การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21ดาวน์โหลด
     การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างฯดาวน์โหลด
     การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารดาวน์โหลด
     การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงานดาวน์โหลด
     การแจ้งถมดินดาวน์โหลด
     การแจ้งขุดดินดาวน์โหลด

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.66.217
คุณเข้าชมลำดับที่ 416,735


 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี
Tel : 0-3949-8028  Fax : 0-3949-8029
Email : www.sao-nongbua.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 
adıyaman escort konya escort ordu escort samsun escort eskişehir escort kocaeli escort istanbul escort izmir escort niğde escortmersin escort mardin escort