ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
เครือข่ายของเรา

การบริหารเงินงบประมาณ
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
1 2 3 45 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 4 ตุลาคม 2566
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


  หน้าแรก     รายงานการประชุมสภา 
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา  
     ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.หนองบัว ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 2565เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2565เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2565เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2565เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2565เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2565เปิดอ่าน
     ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปี 25642564-02-11เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 25650000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาครั้งแรก ประจำปี 25650000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ปี 25620000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 25620000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัย 2 ครั้งที่ 2 ปี 25620000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 25620000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 25620000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 25620000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 25620000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 25620000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 25620000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ปี 25610000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 25610000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 25610000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 25610000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 25610000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 25610000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 25610000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 25610000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 25610000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 25600000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 25600000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 25600000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 25600000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 25600000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 25600000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 25600000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 25600000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภามัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ปี 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 25580000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 25580000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 25580000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 25580000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 25580000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 25580000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 25580000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 25580000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 25570000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 25570000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 25570000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 25570000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 25570000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 25570000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 25570000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 25570000-00-00เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 25570000-00-00เปิดอ่าน
การให้บริการ
การส่งเสริมความโปร่งใส
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานบริหารบุคคล
เว็บไซต์บริการ
บริการออนไลน์
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.235.188.113
คุณเข้าชมลำดับที่ 705,671

แบบสอบถาม
งานจัดเก็บรายได้
   
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี
Tel : 0-3949-8028   Fax : 0-3949-8029
Email : Nongbua.chan@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.