ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มีนาคม 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 29 มีนาคม 2563


  หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  

สภาพทั่วไป

                1.1  ที่ตั้ง

                                องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  ตั้งอยู่หมู่ที่  4  ตำบลหนองบัว  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  ซึ่งมีระยะทางห่างจากอำเภอเมืองจันทบุรี  ประมาณ  10  กิโลเมตร

                                ทิศเหนือ                จดตำบลเกาะขวาง               อำเภอเมืองจันทบุรี

                                ทิศใต้                      จดตำบลบางสระเก้า           อำเภอแหลมสิงห์

                                ทิศตะวันออก       จดตำบลคมบาง                    อำเภอเมืองจันทบุรี

                                ทิศตะวันตก          จดตำบลบางกะจะ               อำเภอเมืองจันทบุรี

                1.2  เนื้อที่

                                องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  มีเนื้อที่ประมาณ  17.1  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  10,687.50   ไร่

1.3      ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบเหมาะแก่การปลูกข้าว  ทำสวนผลไม้  มีภูเขาหนองบัว 

ภูเขาเนินโพธิ์  เป็นที่ราบเชิงเขาและมีพื้นที่บางส่วนเป็นเกาะที่ล้อมรอบด้วยน้ำ  คือ  บ้านเสม็ดงาม ติดอยู่แถบป่าชายเลนฝั่งทางทะเลตะวันตก

                1.4  จำนวนหมู่บ้าน

                                จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน   6  หมู่  ได้แก่ 

- หมู่ที่  1               บ้านเกาะพลอง

- หมู่ที่  2               บ้านปลายเนิน

- หมู่ที่  8               บ้านเนินโพธิ์บน

- หมู่ที่  9               บ้านเนินโพธิ์ล่าง

- หมู่ที่  10            บ้านเสม็ดงาม

- หมู่ที่  11            บ้านเสม็ดงาม

ท้องถิ่นอื่นในตำบล

จำนวนเทศบาล  1  แห่ง  ได้แก่  เทศบาลตำบลหนองบัว

                1.5  ประชากร

                                ประชากรทั้งสิ้น   3,599  คน  แยกเป็นชาย    1,679   คน  หญิง    1,920   คน          มีความหนาแน่นเฉลี่ย   210  คน / ตารางกิโลเมตร

(ข้อมูล ณ ธันวาคม 2555)

 


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.66.217
คุณเข้าชมลำดับที่ 416,712


 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี
Tel : 0-3949-8028  Fax : 0-3949-8029
Email : www.sao-nongbua.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 
adıyaman escort konya escort ordu escort samsun escort eskişehir escort kocaeli escort istanbul escort izmir escort niğde escortmersin escort mardin escort